دوشنبه, 06 تیر 1401 09:42

حضور سرلشکر صفوی در دانشگاه افسري و تربيت پليس امام حسن مجتبي(ع) - ویدیو

اشاره سرلشكر صفوي به نام علي بن مهزيار در اجراي سرود سلام فرمانده توسط دانشجويان دانشگاه افسري و تربيت پليس امام حسن مجتبي(ع) فراجا.

 

 سرلشکر صفوی در دانشگاه افسري و تربيت پليس امام حسن مجتبي(ع)